Gandere og hjelpere i nordområdene

av Roald Larsen / Lev Levit (red.r.)

Sagn og predanier fra Nordnorge og Arkhangelsk Oblast (Russland). I boka finnes eksempler på skremmende fortellinger om gandere og hikkedemoner som kaster vondt over folk. Men også beretninger om hjelpere, vesen som er ved menneskenes side for å hjelpe dem gjennom livet. Og om folks bruk av bønner for å oppnå helbredelse. Formålet med boka er blant annet formidling av levende fortellertradisjon til det almenne publikum, og til bruk i skolen.
De norske sagnene er samlet inn av studentene ved Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk og førsteamanuensis Roald Larsen, som også har ledet dette arbeidet. De russiske predaniene er i hovedsak samlet inn av redaktørene.
Denne boka er den andre i rekken "Den mystiske folkekulturen i nord", der den første var "I Tsjudenes fotspor" (2007).