Skrømt i skrift

av Roald Larsen

Skrømt i skrift - sjette bok i rekken av levende sagntradisjonsbøker fra landsdelen og førsteamanuensis i nordisk litteratur, Roald Larsen.  

En trenger ikke lese mange fortellinger, før en ser mønsteret.  Private opplevelser blir strukturert i klassisk sagntradisjon, og selv med ulike fortellere, er narrasjonen ganske lik.  Uhyggen som blir skapt, skyldes nettopp appellen til det universelle og allmennmenneskelige.  Dagligdagse hendelser glir inn i myter, og klassisk folklore blir gjort til moderne lesestoff for dagens lesere.

158 s hft