Vett Og Uvett

av Aas, Einar K / Zapffe, Peter Wessel

Ingen bok har i moderne tid betydd så mye for nordnorsk humor og nordnorsk språkglede som Vett og Uvett, første gang utgitt i 1942.

Tidligere utgaver har vært preget av språklige feil og inkonsekvenser. I denne utgaven er språket kyndig korrigert. En fyldig ordliste forklarer de mange uvanlige ord og vendinger som tas i bruk.

Boka har to etterord: Professor Nils M Knutsen og Lyriker Helge Stangnes

Kunsthistoriker Per Posti har i tillegg utstyrt boka med korte biografier og en oversikt over tidligere utgivelser.

2015-utgave.