2018 Nord-Troms-kalenderen

av Olsen, Jan

Naturkalenderen for Nord-Troms for 2018

Høyaktuell for alle som er interessert i Nord-Troms.

Med helt ny vri for året 2018!
NordTroms fra lufta, luftfoto av bygder og fjorder
i fine og varierte fargetoner.

Forsida: Fra Pollen mot Furuflaten i Lyngen.

Andre flyfotos:
Skibotn, vestover
Spåkenes og Djupvik
Rotsund og Havnnes
Årviksand Arnøy
Sørkjosen-Storslett
Elvevoll i Storfjord
Jægervatnet
Burfjord
Øksfjordjøkelen
Steindalen i Storfjord
Fra Mollisfoss og ned Reisadalen
Fra Kåfjordbotn og opp Kåfjorddalen
Karnes-Lyngen-Rottenvik
Arnøy og Laukøy
Fra Parras og ned Ciegnaldalen
Lenangene
Fra Olderdalen og innover Kåfjorden
Skjervøya og Kågen
Årøya og Koppangen
Manndalen i Kåfjord.
Kågen, Follesøyan, Uløya.
Fra Kvænangsbotn og ut Kvænangen.
Oksfjorddalen.

A4L.x2
152 gram

150 kr