Motstandsvilje

av Isachsen, H & Holst, Kr

Motstandsvilje.
"Jeg skal gjøre mitt for Norge!"

Boka handler om enkeltpersoner fra et nordnorsk lokalsamfunn,
som ikke lot seg undertrykke av den tyske okkupasjonsmakt.
De kjempet i 1940. Deretter følger vi hver enkelt på deres vei
i fortsatt kamp mot tyskerne.
XU, jagerflyger, politisoldat, los i britiske krigsskip, etter-
retningsoffiser. Enkeltpersonene tok ulike valg. To av de som
skildres, mistet livet i kampen for Norges frihet.

Hvordan tyske krigsfanger og internerte ble tatt hand om i 1940
er et ukjent kapittel i nordnorsk krigshistorie. Her fortelles om
de to leirene i Nord-Norge, tysk arroganse, og hvordan de norske
fangevokterne handterte krevende situasjoner.

Boka har også et kapittel om to flyene av typen Junkers JU-52
som hadde Hartvigvannet ved Bjerkvik som mål, men fløy feil og
nødlandet i Gullesfjord.
Et kapittel skildrer også øyeblikksbilder fra Harstad havn
i 1941 og 1944 basert på tyske fotografi.

173 sider, innbundet.
0,6 kg.