Årbok 2016 for Malangen og Balsfjord

av Balsfjord Historielag

Mange fortellinger om hendelser og personer i gammel tid.

Mye lokalhistorie og riktig mange fotografi i årboka i år.

140 s hft

0,52 kg