Årbok 2016 for Senja - nr 45

av Senja Historielag

Mangfoldige Senja!

Fjorder, fjell og fiskevær,
dyrkingsjord, hav og folk
har skapt ei mangfoldig historie.
Mangfoldet skaper historie.
Historia skaper mangfold.

Innbundet.
Årbok for Senja utgis for 45te gang.
På ca 125 sider og med illustrasjoner.
25 artikler. Historier fra krig, forlis, om personer, og et par dikt.
Boka egner seg godt som gave.