Årbok 2017 for Senja - nr 46

av Senja Historielag

Mangfoldige Senja!

Fjorder, fjell og fiskevær,
dyrkingsjord, hav og folk
har skapt ei mangfoldig historie.
Mangfoldet skaper historie.
Historia skaper mangfold.

Innbundet.
Årbok for Senja utgis for 46te gang.
På 120 sider og med illustrasjoner.
Mange artikler. Historier fra krig, forlis, om personer, og et par dikt.
Boka egner seg godt som gave.