Fangstmann

av Alme

Fangstmann - ei forteljing frå ishavet

av Johannes Bjarne Alme

Vi er med selfangstskuta "Fangstmann" til Vesterisen på slutten av 1990-talet.
Sigmund er skipper og reiar. Trass han har nådd pensjonsalderen, har han
investert i ny skute. Det vert ein tur utanom det vanlege - med dramatikk og
spaning, men óg rom for dei gode historiene.
Fangstmann er langt meir enn ei forteljing. Det er ein dramatisk og historisk
roman frå ishavet.
Boka vender seg mot eit langt breiare publikum enn berre den tradisjonelle
lesaren av ishavslitteratur.

217 side
hardbunden