Krigsminner fra Kvænangen

av Isaksen

Før evakueringa høsten 1944 hadde Kvænangen kommune 2500 innbyggere. Da freden kom mai 1945, var det 39 levende og 3 døde tilbake.Kvænangen var den sørligste kommunen som ble helt rasert under den tyske tilbaketrekkinga.Husdyr ble slaktet, hus ble brent, båtene ble ødelagt, veier og bruer ble sprengt.

I boka forteller Kvænangen-innbyggere selv om evakueringstida og om hjemkomst og gjenreisning. Det er også beretninger om krigen på Narvik-fronten og i okkupasjonstida 1940-45. Blant annet om bygging av tretunnelen over Kvænangsfjellet og nedbrenning av den.

Boka er i stor grad basert på fortellinger fra folk som selv opplevde denne dramatiske tida i historien.

Boka er en fin gave til historie-interesserte, både gammel som ung.Innbundet.

281 sider.  ca 70 fotos.  0,85 kg