Nordens Paradis

av Hansen, Jonny

Gjennom halvannet hundre sider tar redaktør Jonny Hansen leseren med
på en historisk reise i cirka halvannet hundre år.
Her er de fleste lokale historiske byhendelser omtalt. Boka er dermed
både en superb gave til tromsøværingen, som en representativ gave til
innenlandske turister og andre besøkende.
Over 100 fotos, pluss mange tegninger, forside v Odd Klaudiussen.

17,5 x 24,5 x 2 cm
0,6 kg

Innhold:
Nordens Paradis
- historisk forord.
Tromsø først i verden
- bl.a første skirenn, første 46664-by.
Det Hvite Hus og Tromsø
- Roosevelts, Gores og begge Clintons besøk i byen.
Retten satt - på 17de mai
- pøbelbyen, opprør og husokkupasjon.
De store smellene
- Pølsehavneslaget, og Tirpitz' undergang.
Isbjørn i gatene
- bl.a "Sæbben"s besøk på polet.
Ulovlig bønn, kongens sang, og byens Petersplass
- Hauge, Bjørnson, Kong Oscar II, Keiser Wilhelm,
Umberto Nobile, Thatcher, Gorbatsjov, Rushdie,
Desmond Tutu, Dalai Lama, Pave Johannes Paul II,
Elton John.
Verdens beste sjøreise
- Hurtigruten.
De store branndramaene
- 1902, 1948, 1969.
Nordens Paris og andre utnavn
- historisk tilbakeblikk på navnets opphav.
Jetéene
- Sørjetéen og Nordjetéen.
Helten Stenersen
- ishavsredningsmannen, reddet mange liv i havet.
Bru-drømmene som ble virkelighet
- Erling Kjeldsen, Tromsøbrua, Sandnessundbrua
og Sommarøybrua.
Feilnavigerte til verdensberømmelse
- Konjakkhuset Larsen.
Vi får og vi gir juling
- om fotball og skihopp.
Snøbyen
- bl.a snøvinteren 1997.
Tromsøpalmen
- om dens opphav.
Kinobyen
- alle kinobyggene i byen og i dalen.
Overlevde Titanics forlis
- Karl Edwart Dahl fra Tromsø april 1912.
Tromsø Livingston
- etnografen Johan Adrian Jacobsen fra Risøya.
Den magiske sprittusjen
- om Polaria.

"Perlen i Hålogaland og Nordens Paris er gode definisjoner på Tromsø,
selv om det i vår moderne tid kan være vanskelig å se det parisiske
i Tromsø i samme grad som modt på 1800-tallet.
Men vi lever godt med betegnelsene, selv om Nordens Paradis passer
enda bedre i dag. Er det kanskje på tide å endre utnavnet
fra Nordens Paris til Nordens Paradis? Kanskje vi gjør det.
I hvert fall i denne boken."
JH