Ordtak fra Nord-Norge

av Aagaard-Nilsen

Ordtak e en del av vårres fålkediktning åg står førr det suinne fålkevett. Det e kloke åg vælfårrmulerte ord omm værdagens praktiske liv, uttrøkt gjænnom humor åg ironi, åg ikkje sjelden me vækt på livets alvårlige si'e. Aillt e skrevven på nordnårsk dialækt.