Årbok 2018 Menneske og miljø i Nord-Troms

av Hansen, Leif Harry (red.)

Over 150 sider med variert lokalstoff fra nordlige Troms sine kommuner.

utgis primo november