Årbok 2018 Karlsøy & Helgøy

av Karlsøy historielag

Andre november 2018 utkom endelig årboka så mange har ventet på, den for området Karlsøy og Helgøy.

Tradisjonen tro full av historier fra en svunnen tid, og mange fotos til fortellingene.