Årbok 2018 Balsfjord & Malangen

av Balsfjord Historielag

1.november utkom tradisjonen tro Årbok for Malangen og Balsfjord, 

med 135 A4-sider fulle av lokale historier.

Mange av historiene er fra gamle dager, og også noen fra litt nyere tid,

som leirraset på Bergneset 1988. Her er også mange fotos.