Årbok 2018 for Senja - nr 47

av Senja Historielag

Nov/Des 2018