Årbok 2018 for Senja - nr 47

av Senja Historielag

Mangfoldige Senja

Fjorder, fjell, fiskevær,
dyrkingsjord, hav og folk
har skapt ei mangfoldig historie.
Mangfoldet skaper historie,
og historia skaper mangfold.