Melkebåtene

av Eliassen, Per

Den organiserte prosessen med utkjøring av melkespann over utleira for å laste opp spissa, og lever til melkebåten midt på svarte natta, ble etter hvert innhentet av samfunnets utvikling.
Veiene krøp fram, til ulike tider: Det satte en vilkårlig grense for melkebåtens eksistens.
De ble avhendet på forskjellige måter, solgt som fiskefartøy, eller senket i ei våt grav.
Wilhelm Wilhelmsen på Steinbakkjord satte "Brislingen" påland, og kledde av henne med andakt, bord for bord. Hun skulle hvile der hun hørte hjemme.
Boka om melkebåtenes hundreårige virke i Tromsø-området er både samferdselshistorie og maritim historie.