Med angel og not

av Dybdahl

Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder.
Fisket har vært en viktig næringsgren så lenge det har bodd folk langs kysten.
Hvordan har steinalderfolket og fiskerbøndene klart å overliste de ulike fiskeslagene som varierte sterkt med hensyn til antall, størrelse, adferd og foretrukne oppholdssteder?
Denne boken handler om forskjellige typer fiskeredskaper som kroker, garn og nøter, samt annet utstyr knyttet til fiske og båter. Fremstillingen starter i eldre steinalder og ender omkring år 1900, da motoriseringen av fiskeflåten førte til store endringer når det gjaldt både båter og driftsformer.
Målet er at alle som finner et for dem ukjent fiskeredskap i jorden eller i et gammelt sjøhus, skal kunne identifisere det ved hjelp av tekst og bilder i boken.
De vanligste fiskeslagene og båttypene er også kort omtalt. Boken er rikt illustrert.