Kystopprøret 2017

av Kystopprøret 2017

«Flere beskriver det som nå skjer som et ran av fiskeressursene kystbefolkningen er helt avhengig av»

14 forfattere
Den 168 siders boka er illustrert med bilder, tegninger, dikt og til og med matoppskrift. Bokas 14 forfattere, fiskere, samfunnsdebattanter, professorer, jurister og forskere har, fra hvert sitt ståsted, satt søkelyset på fiskeripolitikken.

Flere beskriver det som nå skjer som et ran av fiskeressursene kystbefolkningen er helt avhengig av. Det hevdes også at dagens regjering fører en politikk som har ført til en gradvis utarming av kystbefolkningen og i verste fall, kan føre til rasering av samfunnets bærebjelke, kystflåten.

I boka, som burde bli obligatorisk lesing for politikere, er det også funnet plass til forfattere som belyser historiske trekke og kystkulturen.

Følgende forfattere er bidragsytere: Ottar Brox, Torbjørn Trondsen, Peter Ørebech, Vegard Bangsund, Steinar Eliassen, Roy Jacobsen, Mortens Strøksnes, Helge Stangnes, Ingvild Austgulen, Arne Pedersen, Eva Lisa Robertsen, Steinar Pedersen, Torill Olsen og Thor Robertsen.

I tillegg har tre elever ved Vardø videregående skole skrevet et eventyr om tre fiskere og et ministertroll og vardøjenta Hege Mikalsen Sandbakken med kunstnernavnet HegeStreker har bidratt med karikaturtegninger.

Bokomtale av Bjørn Hildonen som arbeider i iFinnmark.