Høvding, jarl og konge

av Bratrein, Håvard Dahl

Høvding, jarl og konge : Nord-Norges politiske historie i vikingtid : ei annerledes fortelling

Samlingen av Norge til ett rike - skjedde det fra nord?
Høvding, jarl, konge er det første forsøk på å gi en samla selvstendig beskrivelse av Nord-Norges eldre historie. Hovedvekta er lagt på å forstå utviklinga av landsdelsens politiske institusjoner og kordan den indre utviklinga i landsdelen etter hvert førte til innlemming av Nord-Norge i den norske riksdanninga. Det herskende synet, som stadig bygger på Snorres hypoteser, er at riket blei samla fra sør, med slaget i Hafrsfjord i 872 som startpunkt.
I denne boka har Hårfagreætta inga plass i rikssamlingsprosessen. I stedet framsettes en konkurrerende hypotese om at riket blei samla fra nord, med basis i ei tidlig organisering av Hålogaland i et selvstendig jarlerike, som seinere kom til å omfatte Midt-Norge.