Loggbok for fritidsbåter : Tur & Motor

av Aasmul, E

Boka er to-delt. Fra ene sida for turer, og fra andre sida vedlikehold av motor.