Å leve med barn. Temaer fra helsestasjonen

av Guri Midtgard m.fl.

Boka har sitt utspring i helsesøsters arbeid på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den er skrevet for foreldre. Men også besteforeldre, barnehage- og skolepersonell og ansatte ved institusjoner som har med barn å gjøre, vil kunne ha nytte av boka.

 

I denne boken finner du tema som omhandler barn i hverdagslivet. Her kan du lese om hvordan du kan støtte barn til god utvikling innenfor ernæring og vekst, motorikk, mental helse, språk og atferd. I boka vil du også finne råd ved vanlige sykdommer og plager, men også når barn og familie møter ekstra sterke utfordringer.

 

Hovedforfatter Guri Midtgard har 25 års erfaring som helsesøster fra Tromsø kommune.